01 OCT 2016
“ฟิวเจอร์พาร์ค” ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ รักษาป่าต้นน้ำ ตามรอย “พ่อ”

“ฟิวเจอร์พาร์ค” ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ

รักษาป่าต้นน้ำ ตามรอย “พ่อ”

 

20120101_175240.jpg

     ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3จัดกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559” นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คนำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้จำนวน 100  ไร่ และสร้างฝาย ชะลอน้ำ จำนวน 14 ฝายในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ณ หน่วยพิทักษ์แม่เตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยมี คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,   เป็นประธานในพิธี

 

20120101_180716.jpg

   
นางสาวพิมพ์ผกาหวั่งหลีกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกล่าวว่า กิจกรรม   “ปลูกป่า-สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559”จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการน้อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์และจัดการป่าต้นน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า ด้วยการปลูกต้นไม้และสร้าง “ฝาย” มาร่วมผสมผสานกับการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพราะถ้าป่ามีความสมบูรณ์ย่อมจะส่งผลให้ระบบนิเวศน์ในธรรมชาติเกิดความสมดุล ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำหลักและแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดั่งที่ว่า “น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต” ป่าจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดน้ำ  พระองค์จึงได้ทรงวางรากฐานการชลประทาน แก่พสกนิกรไทย ให้มีน้ำกินน้ำใช้
            โดยกิจกรรม“ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559”ครั้งนี้ แบ่งเป็น ปลูกต้นไม้ แซมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวน 100 ไร่และได้เลือกพันธุ์ไม้ยืนต้น  ที่เติบโตและเหมาะสมกับสภาพป่า ปลูก จำนวน  13 ชนิด ได้แก่  มะขามป้อม, มะขาม, เสี้ยวดอกขาว, มะค่าโมง, ประดู่, แดง, หว้า, สัก, โพธิ์, สะเดา, ตะเคียนทอง, มะกอก, ราชพฤกษ์ รวมจำนวน 2,500 ต้น และกิจกรรมการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง และสภาวะน้ำท่วมจำนวน 14 ฝาย โดยได้รับความร่วมมือจาก เขตหน่วยพิทักษ์แม่เตี๊ยะอ.จอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จ.เชียงใหม่ในการจัดหาพื้นที่ปลูกป่า พันธุ์ไม้ และการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ

5794.jpg

 


            อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ครอบคลุมเขตอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งสูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง อากาศจึงหนาวเย็นตลอดปี นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญของ “แม่น้ำปิง” และอีกหลายสาย ได้แก่ ลำน้ำแม่วาง ลำน้ำแม่กลาง ลำน้ำแม่ยะ ลำน้ำแม่หอย ลำน้ำแม่แจ่ม และลำน้ำแม่เตี๊ยะ ซึ่งลำน้ำเหล่านี้จะไหลผ่านและหล่อเลี้ยงชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งถือว่าเป็น แหล่งต้นน้ำสายสำคัญของภาคเหนือ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
            ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้ดำเนินการปลูกป่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 1,938 ไร่ (350,100 ต้น) ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้โลกได้ถึง 17,574 ตัน (ตั้งแต่ปี 2544 – 2559) ซึ่งกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ“ฟิวเจอร์พาร์คจิตสำนึกสีเขียว” ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ให้พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าฯ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

Back
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน และเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานของท่าน และนำเสนอบริการที่ดีที่สุดจากเราอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)
ปฏิเสธ
ยอมรับ