27 APR 2020
รวมพลังสู้โควิด-19 ส่งความห่วงใยให้ฮีโร่เสื้อกราวด์และชุมชน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19
ส่งความห่วงใยให้ฮีโร่เสื้อกราวด์และชุมชน

 

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตะหนักถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษาและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ของชุมชนรอบบ้าน จึงร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า   จัดโครงการ “ฟิวเจอร์พาร์ค รวมพลังสู้โควิด-19”  ส่งความห่วงใยให้บุคลากรการแพทย์และชุมชน

คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์   ชวนผู้ประกอบการร้านค้า ได้แก่ ร้านเอี่ยวไถ่, ฮองมิน, คำพูน, ป้อน, สบายใจ, เลมอนด์ฟาร์ม และพนักงานบริษัทฯ มอบ Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเป็นเกราะกำบังในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และข้าวกล่องจำนวน 200 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลปทุมธานี  นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ และข้าวกล่อง จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์  เป็นศูนย์การค้าฯที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ และเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี

Back
This website uses cookies to improve usability. and to provide your user experience and offer the best service from us Read more Privacy Policy
Reject
Accept