21 MAY 2019
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43

 

“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43”

 

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และนางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จับมือจัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” ณ สปอร์ตไลท์ ชั้นจี ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

Back
This website uses cookies to improve usability. and to provide your user experience and offer the best service from us Read more Privacy Policy
Reject
Accept