05 FEB 2016
SWEETEST MOMENT OF CHINESE NEW YEAR

Sweetest Moment Of Chinese New Year

คุณรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการ ด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ คุณเจิ้ง ไห่หนิง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน เปิดงาน “Sweetest Moment Of Chinese New Year” (สวีทเตส โมเม้นท์ ออฟ ไชนีส นิวเยียร์) เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยโชว์สุดยอดกายกรรมและนิทรรศการว่าวจีนโบราณ โดยมี คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ณ บริเวณ สปอร์ตไลท์ ศูนย์การค้าสเปลล์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2559

Back
This website uses cookies to improve usability. and to provide your user experience and offer the best service from us Read more Privacy Policy
Reject
Accept